مدرسه بازاریابی و فروش ایران Marketing Academy

آموزش کامل و جامع مدیریت فروش، فروش حرفه ای، فروش مویرگی، فروش شبکه ای، فروش اینترنتی، مهندسی فروش، برنامه ریزی فروش، فروش اثربخش، مذاکره فروش، ستارگان فروش، نوابغ فروش،

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

مدیریت و چیدمان فروش، مرچندایزینگ، بازارپردازی، چیدمان فروشگاه، طراحی نصب و استقرار تیم بازارپردازی

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت و چیدمان فروش، مرچندایزینگ، بازارپردازی، چیدمان فروشگاه، طراحی نصب و استقرار تیم بازارپردازی

مدرس: مهندس علی خویه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali khooyeh

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاریابی خلاق مدرس بازاریابی و فروش

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاریابی خلاق مدرس بازاریابی و فروش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali khooyeh

دوره های آموزشی و کتاب های تالیف و ترجمه علی خویه

دوره های آموزشی کارگاه های آموزشی علی خویه و کتاب های تالیف و ترجمه علی خویه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali khooyeh

مدرسه فروش پخش ایران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali khooyeh

مدرس بازاریابی و فروش

علی خویه

کارگاه آموزشی بازاریابی فروش فنون مذاکره
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاریابی خلاق مدرس بازاریابی و فروش


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali khooyeh