مشاوره تحقیقات بازاریابی  و فروش،مشاور تحقیقات بازاریابی ،مشاوره تحقیقات بازاریابی  و تبلیغات،مشاور تبلیغات،مشاور فروش، مهندسی فروش،مهندسی تحقیقات بازاریابی ،تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،آموزش تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات بازاریابی  خلاق،تکنیک های فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، CRMمشاور مدیر عامل،مشاوره مدیریت،،marketing consulting،marketing consult،marketing researchدپارتمان مشاوره تحقیقات بازاریابی  و فروش،شبکه مشاوره تحقیقات بازاریابی  و فروش،آکادمی مشاوره تحقیقات بازاریابی ،آکادمی تحقیقات بازاریابی  و فروش،کلینیک تحقیقات بازاریابی  و فروش،انجمن مشاوره تحقیقات بازاریابی ،وظایف مشاور تحقیقات بازاریابی  و فروش،مدرس تحقیقات بازاریابی  و فروش،اصول و فنون مذاکر،مهارت های مشاور مدیریت، وظایف مشاور مدیر عامل،مشاور تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،علی خویه، مشاوران تحقیقات بازاریابی ،مشاوران تبلیغات،مشاور برند و برندسازی، مشاور قیمت گذاری،مشاور پیشبرد فروش،مشاور افزایش فروش،مشاور مدیریت محصول،مشاور برنامه تحقیقات بازاریابی ،مشاور رسانه های تبلیغاتی،مشاور پیام های تبلیغات،مشاور تکنیک های تحقیقات بازاریابی  و فروش،کتاب مشاور تحقیقات بازاریابی  فروش و تبلیغات،مشاور مدیریت فروش،مشاور مدیریت تحقیقات بازاریابی ،مولف و نویسنده تحقیقات بازاریابی  تبلیغات مذاکره فروش و ارتباطات،مشاور حرفه ای، مرکز مشاوره تحقیقات بازاریابی  ایران،دفتر مشاوره تحقیقات بازاریابی  و فروش ایران،،Marketing consulting clinic،Marketing consulting academy،مشاور تحقیقات تحقیقات بازاریابی  ایران،مشاور آنالیز بازار،ویژگی های مشاور تحقیقات بازاریابی ،مشاور تحقیقات بازاریابی  اثربخش، افزایش فروش،مشاور فروش مویرگی،مشاور شرکت های پخش و توزیع،مشاور برنامه ریزی بازار،مشاور برنامه تحقیقات بازاریابی  و تبلیغات، تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،تحلیل بازار و عوامل بازار،تحقیقات بازار،مهندسی بازار،تکنیک های تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،مدیریت تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،اصول تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،مشاور تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،آنالیز بازار،تحقیقات مشتری،تحقیقات برند،شیوه تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،کلینیک تحقیقات بازار ایران،باشگاه تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،کلوپ تحقیقات بازار ایران،تحقیقات عادت مصرف کننده،دپارتمان تحقیقات بازار ایران،اتاق تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،کلینیک تحقیقات بازار ایران مطالعه بازار،روش های مطالعه و بررسی بازار،روشهای تحقیق تحقیقات بازاریابی ،تحقیقات بازار محصول برند بسته بندی نام سهم بازار،انواع تحقیقات تحقیقات بازاریابی  و روش های تحقیق در تحقیقات بازاریابی ،انواع تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،مشاور مهندسی فروش،مشاور فروش،مشاور تحقیقات بازار،پرسشنامه تحقیقات بازار،پژوهش بازار،تحلیل رفتار مصرف کننده نهایی و واسطه ای،تحقیقات بسته بندی و نام تجاری،مطالعه رقبای بازار،تحلیل سهم بازار،آنالیز فروش و تحقیقات بازاریابی ،برنامه ریزی بازار، برنامه ریزی فروش،برنامه ریزی مشتری،گروه کانون در تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،تحقیقات برند و نام و نشان،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  میدانی،نظرسنجی مشتریان،رضایت سنجی مشتریان،رفتار سنجی مصرف کنندگان،ارزیابی برند،ارزیابی و آنالیز دیدگاه مشتریان،تحقیق عوامل بازار،کارگاه تحقیقات بازار،تحقیقات بازار توسط گروه کانون،تیم تحقیقات بازار،تحقیقات برندسازی،مونیتورینگ بازار،کاربرد تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،تحلیل رقابت،تخمین بازار،ابزارهای مطالعه بازار،عادات رسانه ای مصرف کننده،فرایند تحقیقات بازار،کلینیک تحقیقات بازار،سیستم تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،پورتال تحقیقات بازار،پروپوزال تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،مرکز تحقیقات بازار ایران،آکادمی تحقیقات بازار ایران،انجمن تحیقیقات تحقیقات بازاریابی ،شناخت بازار، تجزیه و تحلیل بازار،مدرسه تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،تجزیه و تحلیل عوامل تحقیقات بازاریابی ،مرچندایزینگ،تحقیقات رفتار مصرف کننده،بازارسازی،مشاوره تحقیقات بازاریابی ،مهندسی فروش،تحلیل بازار،مدیریت محصول،بازارسنجی،مشتری سنجی،مشاور تحقیقات بازاریابی ،سمپلینگ،تحقیقات بازار صادرات،تحقیقات بازاریابی  صادرات،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  کاربردی،کتاب تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  در 30 روز،وظایف محقق بازار،تحقیقات بازارسازی،تکنیک های بازارسازی،کلاسهای بازارسازی،معاینه واحد تحقیقات بازاریابی  و فروش،marketing research department،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  کیفی،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  کمی،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  اجرایی،تحقیقات تحقیقات بازاریابی  حرفه ای،تحلیل محتوا در تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، marketing research،marketing research clinic،اقدام پژوهی در تحقیقات بازاریابی ،پژوهش های کیفی در تحقیقات بازاریابی  و فروش،تحقیقات بازار کیفی،quality markeitng research،روش های تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، مجری تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،مدرس تحقیقات تحقیقات بازاریابی ،marketing research in iran،consumer behavior research، imc research،تحقیقات ارتباطات تحقیقات بازاریابی ،تحقیقات رفتار مخاطبان،اقدام پژوهی در تحقیقاتتحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات، مطالعه ی موردی تبیینی در تحقیقات تحقیقات بازاریابی  ، برند،تیپ بندی در تحقیقات تحقیقات بازاریابی  ، برند، تبلیغات، مردم نگاری و نحوه ی تکامل آن در تحقیقات بازاری  تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، تحلیل بازار و عوامل بازار، تحقیقات بازار، مهندسی بازار، تکنیک های تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، مدیریت تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، اصول تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، مشاور تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، آنالیز بازار، تحقیقات مشتری، تحقیقات برند، شیوه تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، کلینیک تحقیقات بازار ایران، باشگاه تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، کلوپ تحقیقات بازار ایران، تحقیقات عادت مصرف کننده، دپارتمان تحقیقات بازار ایران، اتاق تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، کلینیک تحقیقات بازار ایران مطالعه بازار، روش های مطالعه و بررسی بازار، روشهای تحقیق تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات بازار محصول برند بسته بندی نام سهم بازار، انواع تحقیقات تحقیقات بازاریابی  و روش های تحقیق در بازاریا، انواع تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، مشاور مهندسی فروش، مشاور فروش، مشاور تحقیقات بازار، پرسشنامه تحقیقات بازار، پژوهش بازار، تحلیل رفتار مصرف کننده نهایی و واسطه ای، تحقیقات بسته بندی و نام تجاری، مطالعه رقبای بازار، تحلیل سهم بازار، آنالیز فروش و تحقیقات بازاریابی ، برنامه ریزی بازار، برنامه ریزی فروش، برنامه ریزی مشتری، گروه کانون در تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات برند و نام و نشان، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  میدانی، نظرسنجی مشتریان، رضایت سنجی مشتریان، رفتار سنجی مصرف کنندگان، ارزیابی برند، ارزیابی و آنالیز دیدگاه مشتریان، تحقیق عوامل بازار، کارگاه تحقیقات بازار، تحقیقات بازار توسط گروه کانون، تیم تحقیقات بازار، تحقیقات برندسازی، مونیتورینگ بازار، کاربرد تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، تحلیل رقابت، تخمین بازار، ابزارهای مطالعه بازار، عادات رسانه ای مصرف کننده، فرایند تحقیقات بازار، کلینیک تحقیقات بازار، سیستم تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، پورتال تحقیقات بازار، پروپوزال تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، مرکز تحقیقات بازار ایران، آکادمی تحقیقات بازار ایران، انجمن تحیقیقات تحقیقات بازاریابی ، شناخت بازار، تجزیه و تحلیل بازار، مدرسه تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، تجزیه و تحلیل عوامل تحقیقات بازاریابی ، مرچندایزینگ، تحقیقات رفتار مصرف کننده، بازارسازی، مشاوره تحقیقات بازاریابی ، مهندسی فروش، تحلیل بازار، مدیریت محصول، بازارسنجی، مشتری سنجی، مشاور تحقیقات بازاریابی ، سمپلینگ، تحقیقات بازار صادرات، تحقیقات بازاریابی  صادرات، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  کاربردی، کتاب تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  در 30 روز، وظایف محقق بازار، تحقیقات بازارسازی، تکنیک های بازارسازی، کلاسهای بازارسازی، معاینه واحد تحقیقات بازاریابی  و فروش، marketing research department، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  کیفی، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  کمی، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  اجرایی، تحقیقات تحقیقات بازاریابی  حرفه ای، تحلیل محتوا در تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، marketing research، marketing research clinic، اقدام پژوهی در تحقیقات بازاریابی ، پژوهش های کیفی در تحقیقات بازاریابی  و فروش، تحقیقات بازار کیفی، quality markeitng research، روش های تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، مجری تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، مدرس تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، marketing research in iran، consumer behavior research، imc research، تحقیقات ارتباطات تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات رفتار مخاطبان، اقدام پژوهی در تحقیقاتتحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات، مطالعه ی موردی تبیینی در تحقیقات تحقیقات بازاریابی  ، برند،، تیپ بندی در تحقیقات تحقیقات بازاریابی  ، برند، تبلیغات، مردم نگاری و نحوه ی تکامل آن در تحقیقات بازاری، تحقیقات بازار تحقیقات مشتریان رضایت سنجی مشتریان، آنالیز مشتریان، سنجش رضایت مشتریان، آنالیز و ارزیابی رضایت مشتریان به صورت علمی، مراحل تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات اکتشافی تحقیقات بازاریابی ، ابزارهای تحقیقات بازار، امکانات تحقیقات بازار، مرحله جمع آوری اطلاعات میدانی بازار، تجزیه و تحلیل و گزارش تحقیقات بازار، هزینه های تحقیقات بازار، خطاهای تحقیقات بازار، advertise research، تحقیقات رسانه های تبلیغات تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات کانال های توزیع، آنالیز پیام ها و شعارهای تبلیغ، تحقیق اکتشافی، فرموله کردن تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، روش های گردآوری اطلاعات بازار، مصاحبه های عمقی و فرافکن در تحقیقات بازار، 2- تحقیق در زمینه محصول، 1- تحقیق در زمینه بخش بندی بازار، 3- تحقیق در مورد قیمت گذاری، مثالهایی از تحقیقات جل مسئله : 1- تحقیق در زمینه ب، انجمن علمی تحقیقات تحقیقات بازاریابی ، انجمن مجازی تحقیقات تحقیقات بازاریابی  ایران(۱ مهندسی فروش مویرگی، مهارتهای فروش مویرگی حرفه ای (16 ساعت)،مروری بر ضرورت تحقیقات بازاریابی  و فروش مویرگی در شرایط رقابتی، مفهوم تحقیقات بازاریابی  و فرآیند آن، جایگاه فروش مویرگی در تحقیقات بازاریابی ، فروش مویرگی و تصورات نادرست در مورد آن در تحقیقات بازاریابی ، مهندسی فروش مویرگی و جایگاه آن در تحقیقات بازاریابی ، ارتباط فروش مویرگی و مهندسی، ارتباط فروش مویرگی و تحقیقات تحقیقات بازاریابی  و جایگاه مهندسی فروش مویرگی در این فرایند، سوالاتی که در تحقیقات بازاریابی  و فروش مویرگی باید به آن پاسخ داد، مروری بر مراحل هفتگانه فروش مویرگی در فرایند فروش مویرگی حرفه ای، فروش مویرگی حرفه ای اثربخش و مروری بر خصوصیات- فروش مویرگی ندگان حرفه ای،ابزارها و تکنیک‌های فروش مویرگی (8ساعت)ابزارهای Promotion، مدل Steiner،نظریه AIDAS،مدل SPIN،ابزار Boomerang،تکنیک FAB،برنامه‌ریزی فروش مویرگی،(8 ساعت)تکنیک‌های هدف گذاری فروش مویرگی ، پیش بینی فروش مویرگی ، برنامه ریزی فروش مویرگی و کنترل و بودجه بندی بندی فروش مویرگی،مدیریت روابط مشتری (CRM )،(16 ساعت)مفاهیم و اصول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ، ارزش و فرآیند خلق ارزش در ارتباط با مشتری ، تحقیقات بازاریابی  تک به تک و ضرورت آن در بازار رقابتی،IT و نقش آن در CRM ، سازماندهی و پیاده سازی CRM،سیاستهای تشویقی افزایش فروش مویرگی و روابط عمومی (8 ساعت)تبلیغات غیرشخصی، تعیین بودجه تبلیغات، تبلیغات پیشبرد فروش مویرگی ، تعیین اهداف تبلیغات پیشبرد فروش مویرگی ، انتخاب ابزارهای پیشبرد فروش مویرگی ، روابط عمومی، ابزارهای اصلی روابط عمومی، تصمیمات عمده در روابط عمومی،مدیریت تیم فروش مویرگی (8 ساعت)ارزیابی و جذب نیروی فروش مویرگی ، سازماندهی، هدایت و رهبری نیروهای فروش مویرگی و چگونگی ایجاد انگیزه در آنها، شناسایی و ارائه آموزشهای لازم برای نیروی فروش مویرگی ، نظارت و کنترل نیروهای فروش مویرگی و اصول گزارش گیری صحیح از آنها، ایجاد هماهنگی بین نیروهای فروش مویرگی در جهت اهداف سازمانی، جلسات فروش مویرگی و چگونگی اداره کردن آنها در جهت اهداف سازمانی.