سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

دوره های آموزشی ویژه شرکت های صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

همایش بازاریابی و فروش در صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

بازاریابی صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

بازاریابی لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

بازاریابی در صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   بهداشتی بازاریابی سلامت

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

-    اصول مدیریت بازاریابی

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

-    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش

-    مدیریت آمیخته بازاریابی

-    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار

-    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

-    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک

-    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای سرپرستی کارکنان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت مدیریت مشتریان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

-    مهارت های ارایه پروموشن در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت بازارگرمی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت بازارسازی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت بازار سنجی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت بازاریابی مویرگی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت های رفتاری

-    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

-    مهارت های تحقیقات بازاریابی

-    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده

-    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

-    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

 

کارگاه

-    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

 رزومه مدرس:

 

www.khooyeh.com
گروه متخصصان مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، مشاورو مجری بیش از 200 پروژه در حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند، ارتباطات و روابط عمومی در سراسر کشور، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

-    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

-    مدیریت در فروش صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    تفکر خلاق و سیستمی

-    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

-    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و...)

-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

-    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت های رفتاری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    زبان بدن

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

-    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
-        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
-        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
-        مدیریت اعتراضات مشتریان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
-        نکات مهم برای جذب مشتری صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

-    10 نقطه کور فروش و ویزیت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    10 اشتباه فروش  و ویزیت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    10 تکنیک خلاق جذب مشتریان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

-    تکنیک های فروش تلفنی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    پیگیری و ارزیابی فروش در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    چاشنی های فروش در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    فروش خلاق در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

کارگاه

-    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

 

  

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابستهتولید کننده گان و وارد کنندگان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

مدیریت برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

ارتقای بینش و نگرش

-    تفکر برند  در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    تعریف جدید اصول مدیریت برند

-    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

-    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

-    مهارتهای برند سازی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت برند داری در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت برند شناسی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

-    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

-    مهندسی ارزش برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت تحقیقات برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت حفظ برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت کنترل برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت هویت سازی برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-     معاینه فنی برند در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    سبگ های برندسازی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

-    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

-    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

 

 

 

 

 

 

 

مدرس دوره

مهندس علی خویه

09122991608www.khooyeh.com 

    www.alikhooyeh.blogfa.com

  www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

مدرس دانشگاه و سخنران

مولف و مترجم ۷عنوان کتاب تخصصی

مولف و مترجم کتاب پرفروش تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات بازاریابی و ....

تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی

با 10 سال تجربه اجرایی در زمینه های تخصصی

عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی

مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما

ارایه بیش از ۱۶۰۰۰۰نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی

و  . . . . .....

نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh.blogfa.com

 

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  تولید کنند گان و وارد کنندگان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابستهاهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.
بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای "مدیریت ارتباط با مشتری" می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند.
در این سمینار ضمن معرفی مفهوم "مدیریت روابط مشتریان" و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود.

سرفصل های سمینار:
۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
۲/ چرا باید از سیستم¬های CRM استفاده کرد؟
۳/ صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   چه نیازی به مدیریت CRM دارد؟
۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی خدمات صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  چیست؟
۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده خدمات صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  خود دارد؟
۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟
۳-۴- چگونه می توان خدمات بیشتری به یک مشتری فروخت؟
۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟
۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
۵/ پرسش و پاسخ
گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۲۸ - صبح
مدت برگزاری: ۴ ساعت

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   تولید کنند گان و وارد کنندگان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com

مدت زمان سمینار:

برخی از سرفصل های دوره:


 

 • تیپ شناسی مشتریان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • روانشناسی مشتریان در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • روش های ارتباط بهتر با افراد در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی    و
 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها
  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها
  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها
  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها
  • ....
  • ....
  • ... در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • مشتری مداری تلفنی در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • روابط عمومی خلاق و موثر در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش
 • 10 تکنیک ارتباط خلاق در فروش  صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)
 • مهندسی ذهن در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی
 • ب)زبان و زبانشناسی
 • ج)برنامه‌ریزی
 • نقش اعصاب در تبلیغات
 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • اصل استفاده از قدرت سوال
 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت
 • اصل تصویر سازی ذهنی در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی
 • اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • فرایند مدلسازی در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری
 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان
 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها
 • اصل خطوط زمانی
 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی
 • زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی
 • اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران


 

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

خدمات پس از فروش در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   تولید کنند گان و وارد کنندگان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها

به صورت کاربردی اجرایی

هدف از دوره:

آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های خدمات پس از فروش

اساتید دوره:

 رزومه مدرس:

 

www.khooyeh.com
گروه متخصصان مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، مشاورو مجری بیش از 200 پروژه در حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند، ارتباطات و روابط عمومی در سراسر کشور، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......

  

مدت زمان دوره آموزشی: 16 ساعته یا 24 ساعته( با توجه به نیاز سازمان)

برنامه زمابندی سمینار 16 ساعته

 

روز اول

روز دوم

9-11

مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی خدمات

اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان خدمات

11-13

تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش

ابعاد کیفیت خدمات پس از فروش

خدمات تعمیرات نگهداری آموزش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش

14-16

تکنیک های خدمات پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

کارگاه کارگروهی تکنیک های خدمات پس از فروش

16-18

کارگاه کارگروهی

انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

برنامه زمانبندی سمینار 24 ساعته

 

روز اول

روز دوم

روز سوم

9-11

مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی خدمات

فروشنده و نمایندگی حرفه ای

ویژگیها، شرایط، وظایف

 و خدمات پس از فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و...

11-13

انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

تکنیک های خدمات پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها

خدمات تعمیران نگهداری آموزش

14-16

تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش

اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان خدمات

کنترل هزینه های خدمات

16-18

کارگاه کارگروهی

چک لیست بازاریابی خدمات

مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت

کارگاه کارگروهی

خدمات تعمیران نگهداری آموزش

 

 سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها:

 • مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش - ضرورت ها اهداف وظایف
 • بازاریابی خدمات در صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • چک لیست بازاریابی خدمات و خدمات پس از فروش
 • انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش
 • کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای خدمات پس از فروش
 • فروشنده و نمایندگی حرفه ای - ویژگیها، شرایط، وظایف
 • مدیریت  و خدمات پس از فروش
 • سیستم هاتی خدمات پس از فروش در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • نرم افزارهای خدمات پس از فروش در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • تکنیک های خدمات پس از فروش در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها
 • کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی خدمات براساس قرارداد
 • مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و...
 • تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت 
 • تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • نگه‌داری صورت‌جلسه‌ی خدمات ارایه شده به مشتریان
 • دسترسی به کلیه سوابق خدمات ارایه شده به تفکیک جزییات
 • اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش
 • دام های فروشندگان و کارکنان خدمات در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • کنترل هزینه های خدمات
 • کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی خدمات
 • مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت
 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها
 • ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد
 • ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا
 • ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته
 • انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

 

مدرس: مهندس علی خویه  www.khooyeh.com

www.marketingschool.blogfa.com

 

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com      www.gmas.ir

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و

واردکنندگان و تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی   و صنایع وابسته

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم مدیریت

-    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

-    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

-    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

-    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

-    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش

-    مدیریت تغییر در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

-    مدیریت استرس در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

-    تفکر خلاق و سیستمی در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

-    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

ارتقای مهارت

-    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

-    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

-    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب

-    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنعت صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی  

-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

 رزومه مدرس:

 

www.khooyeh.com
گروه متخصصان مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، مشاورو مجری بیش از 200 پروژه در حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند، ارتباطات و روابط عمومی در سراسر کشور، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......