مدرس خود را با دقت انتخاب کنید

مدرس فروش و بازاریابی باید علاوه بر دانش آکادمیک تجربه اجرایی نیز داشته باشد تا با درک محیط و کنش متقابل بین مخاطبان بتواند آموزش اثربخش داشته باشد.

اهمیت و ضرورت آموزش در محل شرکت و محل کسب و کار شما


 متخصصیان و محققان آموزش معتقدند، اثربخش ترین آموزش ها آموزشی است که ضمن خدمت و در محل کار انجام گیرد آنها معتقدند برای اثربخشی بیشتر آموزش های سازمانی باید سعی شود تا در حین کار و ضمن خدمت آموزش ها به پرسنل صورت گیرد البته آموزشی که خود مدرس تجربه اجرایی و عملیاتی داشته باشد.


گروه تخصصی gmas.ir  که در عرصه آموزش تخصصی در کلیه ی زمینه های، مهندسی فروش، تبلیغات، برند، مشتری مداری، مدیریت بحران فروش،چیدمان و مدیریت فروشگاه، قیمت گذاری، بازاریابی ، خلاقیت و تریز ، مذاکره حرفه ای و  ........ فعالیت مستمر و پررنگ دارد، بنابر درخواست و تمایل مخاطبان عزیز، به دو صورت عمومی و اختصاصی دوره های آموزشی خود را در محل شرکت و سازمان شما ارایه می دهد.

اما چرا آموزش د رمحل؟؟

 برخی از ویژگی ها و مزایای آموزش اختصاصی در محل

1-  کنش متقابل بین مدرس و یادگیرنده در محیط کار . ویگوتسکی یکی از معروف ترین نظریه پردازان رشد شناختی معتقد است: "کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد"

2- آموزش ها به صورت کیس استادی و مطالعه موردی در محل سازمان با توجه به چالش های شرکت انجام می گیرد و مسائل سازمان در درون سازمان بررسی و تحلیل می گردند.

3- کاهش هزینه های آموزش و مشاوره در محل به نسبت بسیار کمتر است

4- با توجه به نیازسنجی شرکت نیازهای اساسی یادگیرندگان در سازمان برآورده می گردد.

5- مشکلات سازمان  و محیط کاری شما از نزدیک توسط گروه، شناسایی شده و سعی می شود مطالب آموزشی، اختصاصی و به صورت راهکارهای عملی مورد نیاز شما ارایه گردد.

6- یادگیرنده تمام مطالب آموزشی را با محیط سازمان، شرکت و یا فروشگاه خود تطبیق داده و به صورت ملموس و مصداقی مطالب را فرا می گیرد که این امر در فراگیری بهتر بسیار تاثیرگذار است.

7- فراگیران، با توجه به شناخت محیط و مسایل محیط کاری خود، بر مطالب کنترل و حق اعمال نظر بیشتری دارند و سریعا در صدد اجرای آموزش ها بر می آیند.

8- آموزش در محیطی که برای یادگیرنده، آشنا و شناخته شده است، از میزان استرس و فشارروانی در هنگام فراگیری می کاهد.

9- آموزش از مدیریت زمان بیشتری برخوردار خواهد بود.

بنابراین آموزش در محیط، یکی از پیشنهادات گروه تخصصی gmas.ir است که می تواند کمک شایانی به شما مخاطبان گرانقدر ارایه دهد.

با آموزش های سامانی و شرکتی همراه ما باشید.

گروه gmas.ir  با ۱۹ سال سابقه اجرایی در زمینه کسب و کار و با بهره گیری از برترین اساتید کشور و کادری مجرب در سراسر کشور آماده خدمت رسانی، مشاوره و آموزش به شما سروران گرامی می باشند. 

marketingdoctor.ir دکتر بازاریابی

branddoctor.ir دکتر برند

doctorsales.irدکتر فروش

drmall.ir دکتر مال 

inegotiate.ir آکادمی مذاکره

تماس با مدیر برنامه :

📱۰۹۱۲۳۹۹۸۰۲۷

☎️۰۲۱ - ۲۶۷۱۱۲۷۱

t.me/mmsbc 

t.meldrmall 

t.me/branddoctor 

t.me/negotiationacademy 

صفحه اینستاگرام