سرفصل های ارایه مطالب تکنیک های بازاریابی خلاق و تبلیغات خلاق

ارایه دهنده : مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

khooyehali@yahoo.com

مولف کتاب تاکتیک ها و تکنیک های بازاریابی  تبلیغات

مولف 5 عنوان کتاب در زمینه بازاریابی، فروش ارتباطات و تبلیغات

مشاور محقق مجری امور تبلیغات و بازاریابی و مدرس دانشگاه

 رزومه مهندسی علی خویه http://alikhooyeh.blogfa.com/page/resumecv.aspx

 

1-      اهمیت و ضرورت بازاریابی خلاق در جهان امروز

2-      تعریف و مفاهیم بازاریابی خلاق

3-      اصول خلاقیت در بازاریابی

4-      منشور بازاریابی خلاق

5-      تکنیک های بازاریابی خلاق معمولی (اندازه طرح بسته بندی رنگ و ...)

6-      تکنیک های بازاریابی خلاق متوسط(ترکیبی، تعدیلی تضادی و ....

7-      تکنیک های بازاریابی خلاق پیشرفته(تریز، تصادفی، جزئ متحرک، گوریلی، شبدری و....)

8-      مثلث بازاریابی خلاق

9-      آمیخته بازاریابی خلاق

a.       قیمت گذاری خلاق  و تکنیک های قیمت گذاری خلاق

b.      توزیع خلاق و تکنیک های کانال های توزیع خلاق

c.       ارتباطات خلاق و تکنیک های ایجاد ارتباط خلاق

d.      محصول خلاق و تکنیک های بازاریابی محصول خلاق

10-   انواع بازاریابی خلاق

a.       بازاریابی خلاق درونی

b.      بازاریابی خلاق بیرونی

c.       بازاریابی خلاق سطحی

d.      بازاریابی خلاق شاخه ای

11-   انواع خلاقیت در بازاریابی

a.       خلاقیت تغییری – بازاریابی تغییر

b.      خلاقیت ایجادی یا ساختنی – بازاریابی سازه ای

c.       خلاقیت دگرگونی – بازاریابی دگرگونی

d.      خلاقیت ارتباطی- بازاریابی ارتباطی

e.      خلاقیت جانشینی- بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.       خلاقیت ترکیبی – بازاریاب ترکیبی

h.      خلاقیت تنظیمی- بازاریابی تنظیمی

i.         خلاقیت معکوس- بازاریابی معکوس

j.        خلاقیت تراوش- بازاریابی تراوشی

k.       خلاقیت جذب – بازاریابی جذبی

l.         خلاقیت نفوذ – بازاریابی نفوذی

m.    خلاقیت چند بعدی- بازاریابی چند بعدی

12-   تریز و تکنیک های تریز در بازاریابی خلاق – بازاریابی تریزی

جایگزینی، ترکیب، جانشینی، مبالغه، حذف، جانگذاری، جانمایی،تعدیل، ترتیب،استخراج،تجسم، ساده نگاری و....

13-   ارتباطات خلاق در بازاریابی خلاق

14-   تکنیک های ارتباطات بازاریابی خلاق

کارگاه کارگروهی تکنیک های بازاریابی خلاق

 

[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]

Go to fullsize image

استراتژی فرصت

در دنیای رقابت و رکود اقتصاد جهانی، نظریه پردازان اقتصاد و بازاریابی تکنیک هایی را برای ادامه مسیر شرکت ها پیشنهاد می دهند. خلاقیت و فرصت دو تکنیک اثرگذار در هر مرحله از رشد، شکوفایی، پیشرفت و افزایش سهم بازار هر شرکتی می باشد در این میان شناسایی ظرفیت بازارهدف، مشتریان بالقوه، رسانه های اثرگذار می تواند راهکارهای مناسبی را پیش روی هر شرکتی قرار دهد.

Go to fullsize image

پیتر دراکر در یکی از کتاب های پر فروش خود اشاره می کند که مدیران سطح پنجم مدیرانی هستند که به جای تلاش زیاد، تفکر زیاد کرده و فرصت های بالقوه و بالفعل بازار را جستجو می نمایند و سعی در برنامه ریزی برای فرصت ها هستند. مدیران سطح پنجم مدیران فرصت گرا هستند تا شرایط گرا. همچنین اشاره می کند که بازار امروز بازار فرصت هاست و استراتژی فرصت یکی از اثرگذارترین استراتژیهای بازاریابی برای پیروزی در این بازار می باشد....

فرصت عید

عید، بزرگترین و مهمترین زمان تمدن ایرانی، هر شرکتی را به تکاپوی جدی واداشته تا به بهترین نحو بتواند اهدافی همچون برندسازی، احیای مشتریان قدیمی، بهبود سیستم مدیریت مشتریان (CRM)، شناسایی و کشف مشتریان بالقوه و بالفعل، بازارسازی و بازارگردانی، نیاز سنجی، تحریک نیازهای مخاطبان و ... را دنبال نماید.

Go to fullsize imageGo to fullsize image

فرصت ارتباطات بازاریابی

هر شرکتی سعی دارد تا بهترین و اثرگذارترین کانال ارتباطی خود با مشتریان بالقوه و بالفعل خود را تهیه و شروع به برقراری ارتباط های درونی و بیرونی با آنها نماید در این میان گاهی رسانه هایی خاص در یک فرصت استثنایی ارزش خاصی پیدا می کنند....

Go to fullsize image

[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]

مطالب سمینار بازاریابی خلاق بازارسازی خلاق و تبلیغات خلاق

منشور بازاریابی خلاق

منشور بازارسازی خلاق

بازارسازی خلاقانه، بازارگرمی خلاقانه و بازارداری خلاق
- آشنایی با مفاهیم مدیریت بازاریابی، انواع بازار، تقسیم‌بندی‌های جدید بازار و بازار هدف

مدیریت محصولات و خدمات خلاقانه
قیمت گذاری خلاق
- مشتری‌مداری خلاق

فنون خلاقانه جذب مشتری

تکنیک های جذب مشتریان بالقوه و بالفعل

بازاریابی تریزی و اصول تریز در بازاریابی
- روش‌های خلاقانه نفوذ به بازارهای فعلی و جدید

کانال های توزیع خلاقانه
- تحلیل رقبا و اصول کلی استراتژی رقابتی

استراتژی های خلاقانه بازاریابی
- بازاریابی خلاق با نگرش بازاریابی در ایران
- روش‌های بازاریابی خلاق در ایران

بازاریابی خلاق اینترنتی و وب2

ارتباطات خلاقانه در بازاریابی

بازاریابی پست مدرن و بازارسازی پست مدرن

تبلیغات خلاق و تکنیک های تبلیغات خلاق

ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

بازاریابی ، ارتباطات و تبلیغات با استفاده از ضمیرناخودآگاه

اصول بازارسازی خلاق و ارتباطات خلاق

۱- اصل خود هشیاری ,خود بیداری و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود

۲- اصل استفاده از قدرت تمرکز

۳- اصل استفاده از قدرت سوال

۴- اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت

۵ - اصل تصویر سازی ذهنی

بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی

اصول مهندسی بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

اصل مدلسازی در بازاریابی خلاق و ارتباطات خلاق

فرایند مدلسازی

1-  اصل باورها و  ارزش ها

2-   اصل پیام های هوشمند(SMART) در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

3-  اصل پیش فرض ها

4-  اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها

5-  اصل خطوط زمانی

6-  اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

7-  اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

8-   اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

9-   اصل مدل  Score در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

اصول پزشکی ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

10- اصل زبان بدن در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

11- اصل دی ان ای ان ال پی

 الف) پیام ها، رسانه ها و مخاطبان بصری

ب)پیام ها، رسانه ها و مخاطبان سمعی

 ج - پیام ها، رسانه ها و مخاطبان لمسی

د) پیام ها، رسانه ها و مخاطبان حسابگر ( منطقی- استدلالی )

12-  اصل مدل میلتون