دوره های آموزشی مرتبط با پخش و فروش بازاریابی توزیع

مدرس علی خویه

مدیریت سمپلینگ و مرچندایزینگMerchandising

Sampling

فروش مویرگی

مدیریت پروموشن و ترفیع

سیستم های انگیزه

مدیریت پخش و کانال های توزیع

مدیریت پخش و لجستیک

اصول و تکنیک ها و مهارت های پخش و فروش مویرگی

مدرس دوره

مهندس علی خویه

09122991608
www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا در محل

مدرس دانشگاه و سخنران

مولف و مترجم 6 عنوان کتاب تخصصی

تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی

با 10 سال تجربه اجرایی

مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما

ارایه بیش از 90000 نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی

عضو انجمن های ملی و بین المللی

نمونه هایی از کارگاه های آموزشیمدیریت کانال های توزیع

پخش و لجستیک

علی خویه

www.khooyeh.comسرفصل های دوره های آموزشی مدیریت فروش مهندسی فروش مدیریت بازاریابی پخش لجستیک چاشنی های فروش

مدرس : علی خویه

www.khooyeh.com

فصل اول : مقدمه ای برچیدمان فروش و فروشگاه مداری

1-1 )چیدمان فروش و فروشگاه مداری چیست

1-2 مدیریت امورفروشگاهی

1-3 تاریخچه چیدمان و دکوراسیون در زندگی و کسب و کار

1-4 بیست اصل مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش

1-5 جایگاه طراحی و چیدمان فروشگاه در بازاریابی و کسب و کار

1-6 مدیریت محصول و چیدمان کالا در فروشگاه مداری

1-6.1 موضع و جایگاه محصول

1-6.2 استراتژیهای تعیین جایگاه محصول در فروشگاه

1-7 سطح فروش و چیدمان کالا

فصل دوم : تجزیه تحلیل عناصر فروشگاه و چیدمان فروش

2-1) معماری فروشگاه

2-2) رنگ پردازی وروانشناسی رنگها

2-2-1)رنگ بسته بندی کالا

2-3) نور پردازی فروشگاه

2-3-1)سبک های اصلی نورپردازی

2-4) موسیقی فروشگاه و محل کار

2-4-1) موسیقی درمانی در فروشگاه و محل کار

2-5) ایجاد فضای معطر و دل انگیز

2-6) تابلوهای راهنمادر فروشگاه و محل کسب و کار

2-7) انتخاب رنگ دیوارها

2-8) انتخاب کفپوش

2-9) استفاده از طبیعت در محیط فروش

2-10) محیط، بهداشت و ایمنی فروشگاه و محل کار

2-10-1) امنیت – حفاظت – بهداشت – دسترسی

2-10-3) فرم های نظافت روزانه ماهیانه و سالیانه فروشگاه

2-11) ارگونومی در چیدمان فروش و فروشگاه مداری

2-12) موقعیت فروشگاه

2-13) نمای ورودی و محوطه ی اطراف فروشگاه

2-14) نقش تکنولوژی در طراحی و چیدمان فروش و فروشگاه مداری

2-15) فرم و فضا در طراحی و چیدمان فروش

2-16) حجم، بافت و شکل در طراحی و چیدمان فروش

2-17) چک لیست انبارداری در مدیریت فروش

2-18) وضعیت محصولات سردخانه ای و یخچالی فروشگاه

2-19) تبلیغات و اطلاع رسانی

2-20) ویژگی فروشندگان ، صندوق داران ، انتظامات و خدمه

2-21) گرافیک فروشگاهی

2-21-1) کاربردهای گرافیک فروشگاهی

2-21-2) تداوم در عناصر گرافیکی فروشگاه

2-21-3) تاکید در عناصر گرافیکی فروشگاه

2-21-4) تعادل در عناصر گرافیکی فروشگاه

2-21-5) تناسب: در عناصر گرافیکی فروشگاه

2-21-6) ایجاد وحدت در فروشگاه

2-21-7) تنوع در فروشگاه

2-21-8) بافت فروشگاه

2-21-9) نورفروشگاه

2-22) چک لیست معاینه فنی طراحی و چیدمان فروش

2-23)چک لیست عوامل داخلی و خارجی فروشگاه

2-24) چک لیست فروشگاه مداری ومدیریت فروشگاه

ده پرسش کلیدی در رابطه با خلق ارزش در فروش حرفه ای

2-25) بخش های چیدمان فروشگاه و محل کسب و کار

2-26) اصول چیدمان محصولات یخچالی در انبار دارویی داروخانه نگین

مهندس علی خویه

09122991608www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا در محل

مدرس دانشگاه و سخنران

مولف و مترجم 6 عنوان کتاب تخصصی

تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی

با 10 سال تجربه اجرایی

مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما

ارایه بیش از 90000 نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی

عضو انجمن های ملی و بین المللیفصل سوم: مدیریت فروشگاه های بزرگ

3-1) انواع فروشگاه‎‎‎ها

3-1-1)نکات مهم در استفاده از خدمات عمده فروشان

3-2) ویژگی های فروشگاه زنجیره ا

3-3)مزایای فروشگاه شبکه ای برای جامعه و مصرف کنندگان

3-4) فعالیت های اجرایی فروشگاه ها و فروشگاههای زنجیره ای

3-5) استراتژی فروشگاهی

3-6) عوامل رشد و توسعه فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای

3-6-1)عوامل بیرونی تاثیر گذار در رشدوتوسعه فروشگاه ها

3-6-2)عوامل درونی تاثیر گذار در رشد و توسعه فروشگاه ها

3-7) ایجاد مزیت رقابتی فروش و فروشگاه

3-7-1) وفاداری مشتری

3-7-1-1)موقعیت و جایگاه فروشگاه

3-7-1-2)سرویس و خدمات

3-7-1-3) پایگاه داده های فروشگاه

3-7-2)ارتباط باتامین کنندگان کالا

3-7-3)کارکنان و پرسنل متعهد و موثر

3-7-4)هزینه های عملیاتی و اجرایی پایین

3-8) استراتژی های رشد فروشگاه

3-8-1) نفوذ در بازار

3-8-2) توسعه بازار

3-8-3) توسعه چارچوب فعالیت فروشگاه

3-8-4) تنوع

فصل چهارم: مدیریت ارتباطات یکپارچه فروشگاهی

ارتباطات بازاریابی در مهندسی فروش و فروشگاه

4-1) استراتژی ارتباطات مشتری در بخش فروشگاهی

4-2) نیاز به ارتباط موثر در فروش و فروشگاه

4-3) انواع ارتباطات فروشگاهی

4-4) وظایف اجرایی برنامه ارتباطات

4-5) روشهای برقراری ارتباط با مشتریان

4-6)فرآیند ارتباطات فروشگاهی

4-7)جنبه های عملی از ارتباطات مشتری

4-8)ارتباط موثر در فروشگاه

4-9)محدودیت های ارتباطات فروشگاهی

4-10)انتخاب پیام های ارتباطات

4-11)هزینه های ارتباطات

4-12)الزامات استراتژی ارتباطات مشتری

4-13)وظایف اجرایی برنامه ی ارتباطات

4-13)روش های برقراری ارتباط با مشتریان فروشگاه های بزرگ

4-15) نقاط قوت و ضعف روش های ارتباطات

فصل پنجم : مهندسی فروش، مبانی سازماندهی و ساختار فروشگاه ها و محل کسب و کار

5-1)مبانی سازماندهی و ساختار فروشگاه ها و محل کسب و کار

5-2) انواع نمودار فروشگاهی

5-3) واحد سازی و گروه بندی فروشگاه

5-4) مهندسی فروش

5-4-1) شاخه های مهندسی فروش و تجزیه تحلیل فروش

5-5) پیش بینی فروش

5-5)1. روشهای پیش بینی فروش

5-6) برنامه ریزی فروش و فروشگاه

5-7) کارگاه کارگروهی مهندسی فروش

5-7-1) چک لیست مهندسی فروش

5-8) بررسی موردی مهندسی فروش

5-9) هدفگذاری و مدیریت هدف فروش

5-9-1) تفاوت بین مفاهیم هدف، ابزار و عملیات فروش

5-9-2) ویژگی های هدف گذاری خوب

5-9-3) محاسن و مزایای هدف گذاری فروش

5-9-4) فرایند هدفگذاری در سیستم فروش

5-7-5) سیستم ها و روش های هدفگذاری اجرایی

5-10) سفارش گیری از مشتری

5-11) تعیین بودجه فروش

5-12) مهندسی فروش هدف دار

5-12-1) فروش هدف دار (فروش بر مبنای هدف)

5-12-2) سه مرحله اصلی فروش بر مبنای هدف

5-13) تکنیک ها و استراتژی های فروش

5-13-1) فروش انبوه

5-13-2) فروش مبتنی بر بخشهائی از بازار و مشتریان

5-13-3)فروش مبتنی بر بخش های ویژه

5-13-4)فروش خرد

5-13-5)فروش محلی:

5-13-6)فروش فردی:

5-13-7)فروش یکنواخت(یکنواخت)

5-13-8)فروش چندگانه

5-13-9)فروش متمرکز

5-14) هدف قرار دادن بازار و مشتریان {تعیین بازار و مشتریان هدف}{Target Market}

5-15) ارزیابی بخشهای بازار و مشتریان

5-16) استراتژیهای انتخاب بخشهائی از بازار و مشتریان

5-17) عوامل موثر در گزینش استراتژی انتخاب بازار و مشتریان

6- مهندس علی خویه

7- 09122991608www.khooyeh.com

8- www.alikhooyeh.blogfa.com

9- www.gmas.ir

10- در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا در محل

11- مدرس دانشگاه و سخنران

12- مولف و مترجم 6 عنوان کتاب تخصصی

13- تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی

14- با 10 سال تجربه اجرایی

15- مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما

16- ارایه بیش از 90000 نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی

17- عضو انجمن های ملی و بین المللی17-2) فروش و بازاریابی پارتیزانی ( چریکی)

رویکرد فروش و بازاریابی پارتیزانی در برابر فروش و بازاریابی سنتی

تاکتیک های فروش و بازاریابی پارتیزانی

2-1-4 اصول اساسی در فروش و بازاریابی پارتیزانی

● مراحل اجرای فروش و بازاریابی پارتیزانی

8 دستورالعمل برنامه فروش پارتیزانی ( چریکی)

2-3-4 راههای ایجاد خلاقیت در مدل پارتیزانی

2-3-5 انتخاب قدرتمندترین روش های فروش و بازاریابی چریکیاصول فروش و بازاریابی پارتیزانی

اداره و کنترل فروشگاه

5-10-1) جذب و انتخاب پرسنل فروشگاه

5-10-2)تجزیه و تحلیل شغل

5-10-3)شرح شغل

5-10-4)تربیت و آموزش شاغلین فروشگاه

5-10-5)ایجاد انگیزه و کنترل شاغلین فروشگاه

5-10-6)رفتارهای مدیریتی فروشگاهی

5-10-7)تصمیم گیری های فروشگاهی

5-10-8)سبک و شیوه ی مدیریت فروشگاه

5-10-9)ارزیابی پرسنل فروشگاه :

5-10-11)مدیریت پیکربندی فروشگاه

فروشندگان حرفه ای

کسری و مغایرت کالاها در فروشگاهها

اصول مکان یابی فروش و فروشگاه

موقعیت فروشگاه و مشتری

موقعیت فروشگاه و محیط عمومی شهر

سطوح تجاری

شرایط اختصاصی محل فروشگاه

5-13-5) تحقیقات در محل و موقعیت فروشگاه

فصل ششم:چاشنی های فروش و برنامه های ترفیع

6-1) ترفیع و ترویج در فروش و فروشگاه:

6-2) اهداف سیستم ترفیع و چاشنی فروش

6-3) مدیریت کانال توزیع

6-4) سیستم ترفیع در سطوح کانال

6-5) عوامل و ابزارهای موثر در سبد ترویج

6-6) پیشبرد فروش

6-7) فروش شخصی و بازاریابی مستقیم حضوری

6-9) روابط عمومی:

6-10) نمونه چاشنی فروش در یک شرکت پخش

6-11) سمپلینگ چیست ؟

6-12) سمپلینگ در ایران

6-13) کاربردهای سمپلینگ

6-14) مزایای سمپلینگ

6-15) هدف از سمپلینگ

6-16) شاخه های سمپلینگ

6-17) مرچندایزینگ

6-18) هدف از مرچندایزینگ

6-19) بودجه مرچندایزینگ

6-20) وظایف Merchandiser یا بازار پرداز

6-21) عوامل مورد نظر مشتریان دربازار پردازی

6-22) عملیات بازارپردازی

6-23) عوامل مورد نظر مشتری دربازارپردازی

فصل هفتم :خریداران و مشتریان فروشگاه ها

7-1) دسته‌بندی افراد در پذیرش و خرید فروشگاه های جدید

7-2) درک رفتار خریداران، استفاده کنندگان مصرف کنندگان فروشگاه

7-3) عوامل موثر بر رفتار خریداران فروشگاه

7-3-1) عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه:

7-3-2)عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه

7-3-3)گروههای مرجع و تاثیر آنها بر خرید از فروشگاه مداری

7-3-4)خانواده و نقش آن در خرید و تهیه اقلام از فروشگاه

7-4) عوامل فردی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه

سبک زندگی و تاثیر آن بر خریداران فروشگاه

تلقیات و برداشت های خریداران فروشگا

شخصیت خریداران

7-5) عوامل روانشناختی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه

7-6) انواع رفتارهای خرید در فروشگاه

7-7) فرایند 6 مرحله ای انتخاب، خرید و تهیه جنس مشتری از فروشگاه

فصل هشتم: تکنیک های فروشگاه مداری و طراحی و چیدمان فروشگاه

8-1) پوکا یوکی

تاکتیک‌های ضد خطا در فروشگاه

پوکایوکه در فروشگاهتکنیکهای کنترل و خدمت بدون نقص در فروشگاه

8-2) استراتژی ضد دزدان فروشگاهی

8-3) Just in Time

8-4) شیوه عمل JIT در فروشگاه

8-5) 5s در مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش

حوزه های کلیدی برای پیاده سازی 5S

چک لیست ممیزی برنامه اجرایی شده5s در فروشگاه دادوند تهران

8-6) کایزن در مدیریت فروش و فروشگاه مداری

مراحل اجرای کایزن :

اصول بیست گانه مدیریت در کایزن نیز به شرح زیر است:

8-7) موداهای فروش و فروشگاه مداری

8-8) کنترل و مدیریت ضایعات فروشگاه:

8-9) فاکتورهای استرس و نگرانی در محیط‌ های فروش

8-10) مدیریت هزینه های فروشگاه

تکنیک آیدا در فروش و فروشگاه اینترنتی

پنج تکنیک مهم در فروش و فروشگاه اینترنتی

تاکتیک هوش مشارکتی در فروش و فروشگاه (فروش و فروشگاه مشارکتی)

تکنیک ها و تاکتیک‌های خلاقانه در فروش و فروشگاه

استراتژی مهندسی مجدد در فروش و فروشگاه

انواع تغییرات ناشی از پیاده‌سازی مهندسی مجدد فروش و فروشگاه

8-11) شش سیگما در مدیریت فروشگاه، طراحی و چیدمان فروشگاه

8-12) فنگ شویی در فروشگاه مداری و چیدمان فروش

تاکتیک یا تکنیک الگوبرداری در فروش و فروشگاه، مدل الگوبرداری در فروش و فروشگاه

سیستم هوش مصنوعی در فروش و فروشگاه:

استراتژی فروش و فروشگاه جودویی

راهی به سوی آینده:

پیوست 1) تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تریز در فروش و فروشگاه

نگاهی کلی به امکانات نرم افزار فروش فروشگاهی

پیوست 2) تجهیزات فروشگاهی

پیوست 3) مورد کاوی طراحی و چیدمان نمایشگاه کتاب