با سلام خدمت شما دوست گرامی

دوره های آموزش استاد خویه در سال 1391

موفق باشید

به امید دیدار و همکاری با گروه شما

علی خویه  www.khooyeh.com

09122991608

 

 

تعداد دانشجو

شیوه اجرای دوره

مدت زمان پیشنهادی

استاد دوره

نام دوره

ردیف

 

 

کارگاهی به روش تحلیلی

 

خویه

دوره جامع مدیریت فروش و بازاریابی وحل قضایا به روش کاربردی

1

 

 

کارگاهی به روش تحلیلی همراه با نمونه های عملی

 

خویه

دوره تدوین، طراحی واجرا برنامه های بازاریابی

2

 

 

ارایه نمونه ها و اجرای یک فرایند برندسازی همراه با تحلیل چند برند

 

خویه

مدیریت برند در بازار رقابتی

3

 

 

 

 

 

روشهای کاربردی مدیریت رشد جانمائی وارتقاء محصول وخدمات

4

 

 

نمونه های اجرایی  اجرای شبکه ای و اجرایی در خود سازمان

 

خویه

دوره تکنیکهای افزایش فروش، توزیع، خرده فروشی ومویرگی

5

 

 

روش تحقیق تفصیلی

 

خویه

تحقیقات بازاریابی و سیستم اطلاعات بازار

6

 


روش تحقیق تفصیلی  کاربردی و اجرایی

 

خویه

مهندسی بازار ( فروش - محصول - توزیع )

7

 

 

 

 

 

کاربرد آمار و تحلیل بازار در تحقیقات و توسعه بازاریابی

8

 

 

رشد مهارت کار به صورت مهارتی برای هر فرد آزمون های مورد نیاز

 

خویه

دوره کاربردی تربیت ویزیتورو بازاریاب حرفه ای

9

 

 

رشد مهارت کار به صورت مهارتی برای هر فرد آزمون های مورد نیاز

 

خویه

تکنیکها و  مهارتهای بازاریابی وفروش حضوری

10

 

 

روش آزمون تحلیل و کارگاه اجرایی

 

خویه

تکنیکها و مهارتهای بازاریابی وفروش تلفنی

11

 

 

 

 

 

دوره تربیت نیروهای پذیرش

12

 

 

کارگاه اجرایی همراه با ورک شاپ و آموزش تیمی

 

خویه

رسوم تجاری و تکمیل توان ارتباطات مدیران به زبان انگلیسی در پنج دوره

13

 

 

ارایه نمونه و کارگاه تحقیقی و تفصیلی

 

خویه

دوره کاربردی مدیریت استراتژیک به همراه مثالهای عملی

14

 

 

کار مهارتی و آموزش مهارتی همراه با ورک شاپ در خود سازمان و محیط اجرایی

 

خویه

دوره  عملیاتی و کاربردی مدیریت خدمات

15

 

 

 

 

 

دوره  مدیریت زمان و کمینه کردن اتلاف وقت در سازمان

16

 

 

 

 

 

دوره  مدیریت و کنترل منابع انسانی به همراه مرور  قانون کار

17

 

 

ارایه نمونه و نمونه سازی نرم افزارها و محیط های شبیه سازی شده اجرای کارگاهی

 

خویه

دوره مدیریت روابط مشتری به عنوان حد اعلای کنترل بازار

18

 

 

رشد مهارتی و کارگاه های شبیه سازی شده همراه با تجهیزات و امکانات IT

 

خویه

دوره  کسب و کار الکترونیک  E - Business

19

 

 

نمونه تحلیلی و آسیب شناسی زبان بدن کار مهارتی و کارگاه اجرایی آموزش تک به تک اصول کلامی و غیر کلامی بهبود از طریق نمونه اجرایی

 

خویه

دوره  مهارت های رفتاری برای مدیران اجرایی

20