ویژگی های یک مدرس بازاریابی فروش تبلیغات برند و فروش

یک مدرس بازاریابی باید چه خصوصیاتی داشته باشد

یک مدرس در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش باید چه ویژگی هایی داشته باشد.

تهیه و تالیف: علی خویه وهمکاران 09372991608     www.khooyeh.com     09122991608  

ارسطو می‌گوید: افتخار کسانی که به دیگران تعلیم می‌دهند، بیش از کسانی است که آنها را به وجود می‌آورند.

 عوامل مؤثر در کارآیی مدرس بازاریابی و فروش 

همزبانی: از نوعی عامل فرهنگی حکایت می‌کند، زیرا زبان از ارکان انسجام فرهنگی است.

اشتراک رأی: به هم نظر بودن و مشابهت آرا و عقاید مدرس بازاریابی و فروش   و شاگردان از لحاظ مذهبی، سیاسی، اخلاقی و ... مربوط می‌شود و به طور کلی، یک عامل مثبت در کارآیی تدریس است، هر چند نباید الزاما مدرس بازاریابی و فروش   و شاگردان، هم‌رأی باشند.

نگرش شغلی: طرز تلقی از شغل خود یا خصوصیات دیگری از جمله رضایت یا عدم رضایت و بی‌تفاوتی را شامل می‌شود.

برنامه‌ریزی مدرس بازاریابی و فروش  : طرح تدریس و برنامه‌ریزی مدرس بازاریابی و فروش   از جلسه اول تا آخرین جلسه، امری مهم است و موجب افزایش کارآیی مدرس بازاریابی و فروش   می‌گردد.

 

ویژگی‌های مدرس از نظر جان دیویی و تطبیق آن با مدرسان بازاریابی و فروش

  جان دیویی، از فلاسفه تعلیم و تربیت در قرن اخیر، که معتقد است مدرس بازاریابی و فروش   خوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

مدرس خوب در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش ، باید به تفاوت‌های فردی شاگردان خود، آگاهی داشته باشد.

مدرس خوب در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش ، باید قدرت هدایت کلاس به سوی هدف‌های مشخص شده را داشته باشد.

مدرس خوب در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش ، باید احساسات سلطه‌جویانه خود را کنترل کند

 

نقش تربیتی مدرس بازاریابی و فروش 

  به طور کلی، برای مدرس بازاریابی و فروش  ، دو نقش یا دو وظیفه منظور گردیده است. نخستین وظیفه آنان، مسئولیتی است که در برابر فرهنگ جامعه خود بر عهده گرفته‌اند و دیگر، وظیفه‌ای که در قبال شاگردان پذیرفته‌اند. این دو وظیفه اغلب همزمان با یکدیگر انجام می‌گیرد.

 

 

وظایف مدرس در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش در قبال موفقیت فراگیر ان

  مدرس خوب در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش ، در تضمین موفقیت و پیشرفت شاگردان خود، وظیفه مهمی بر عهده دارند و قبل از هر شرطی لازم است دو پیش‌نیاز زیر را دارا باشند.

 

یک. علاقه به تدریس: پژوهشگران، عشق و علاقه به تدریس را، نخستین پیش‌نیاز هنر مدرس بازاریابی و فروش  دانسته‌اند و این نباید به آن معنا باشد که مدرس بازاریابی و فروش  شغل شریف و مورد احترام مردم است، بلکه بدان سبب که، تا کسی به کار تدریس علاقمند نباشد، نمی‌تواند در موفقیت شاگردان نایل آید.

 

دو. توانایی ایجاد علاقه در شاگردان: تنها علاقه خود مدرس بازاریابی و فروش   به موضوع درسی، کافی نیست، مدرس در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش باید بتواند این علاقه را در شاگردان خود نیز ایجاد کند. تدریس خوب و مؤثر نیاز به مهارت دارد و این هنگامی حاصل می‌شود که مدرس بازاریابی و فروش   نشان دهد، هم به شغل خود و هم به کار تدریس علاقمند است. مدرس بازاریابی و فروش  انی که به درس علاقه دارند، اما نسبت به شاگردان خود، بی‌تفاوت هستند، کلاسشان اغلب سرد و کسل‌کننده جلوه می‌کند

 

 

ویژگی‌های مدرس بازاریابی و فروش   خوب

  هرچند یک مدرس بازاریابی و فروش   خوب و موفق در موقعیت‌ها و محیط‌های مختلف، متفاوت است، با این حال، مدرس بازاریابی و فروش  ان خوب به طور کلی، خصوصیات مشترکی دارند از قبیل:

علاقه به تدریس: به این معنی که مدرس در زمینه مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش باید به خود تدریس و موضوع مورد تدریس، علاقه داشته باشد.

ثبات عاطفی و روانی: مدرس بازاریابی و فروش   به عنوان یک رهبر و الگوی رفتاری باید در افکار و اعمالش ثبات داشته باشد و تحت تأثیر عواطف و هیجاناتش تصمیم‌گیری نکند، به‌طوری که فراگیر ان بتوانند به او اعتقاد و اطمینان داشته باشند.

حس مهربانی و همدردی با فراگیر ان: مدرس بازاریابی و فروش   باید رفتارش به گونه‌ای باشد که فراگیر ان بتوانند، آزادانه ناراحتی‌ها و مشکلات خود را با او در میان بگذارند و مطمئن باشند به خاطر اشتباهات مرتکب‌شده، مورد انتقاد او واقع نخواهند شد.

روحیه همکاری: یک مدرس بازاریابی و فروش   خوب همیشه آماده همکاری با دیگر مدرس بازاریابی و فروش  ان است، خصوصا اگر احساس کند که وجودش در این همکاری مؤثر و لازم است.

صبر و بردباری: یکی از خصوصیاتی که واقعا یک مدرس بازاریابی و فروش   خوب باید از آن برخوردار باشد، بردباری است. زیرا اصولا مدرس بازاریابی و فروش   با کودکان و نوجوانان سروکار دارد و این افراد به خاطر کمی سن و تجربه، گاهی رفتارهایی از خود بروز می‌دهند که اگر مدرس بازاریابی و فروش   بردباری کافی نداشته باشد، موجب ناراحتی خواهد شد.

رعایت انصاف در ارزشیابی‌ها: فراگیر ان به اظهار نظر مدرس بازاریابی و فروش   در مورد خود، خیلی اهمیت می‌دهند و چنانچه ارزشیابی مدرس بازاریابی و فروش   منصفانه نباشد، موجب کینه و دشمنی و در نتیجه دوری گزیدن برخی از فراگیر ان از مدرس بازاریابی و فروش   می‌گردد، که این حالات عاطفی، ثمرات بدی در پی خواهد داشت.

آشنایی با اصول روان‌شناسی: مدرس بازاریابی و فروش   باید علاوه بر داشتن تخصص در زمینه‌ای خاص که تدریس می‌نماید، با اصول کلی روان‌شناسی نیز باید آشنایی داشته باشد. چنانچه مدرس بازاریابی و فروش   با قوانین رشد، یادگیری، خصوصیات سنی گروه‌های مختلف و ... آشنا باشد، خیلی از مسائل و مشکلات را می‌تواند به آسانی توجیه کرده و راه حل آنها را بیابد.

قدرت بیان: خوش‌صحبتی و قدرت بیان، یکی از عواملی است که در ایجاد رابطه با افراد، فوق‌العاده مؤثر است و مدرس بازاریابی و فروش   باید حتما از این نیرو برخوردار باشد. بسیاری از افراد، باسواد و مطلع هستند ولی در اظهار مطالب و تفهیم آن به دیگران، ناتوانند.

 : یک مدرس مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش   خوب کسی است که مرتب از فعالیت‌های آموزشی که انجام می‌دهد، ارزشیابی به عمل آورد. یعنی با توجه به هدف‌های آموزشی و رفتاری که در آغاز شروع هر کلاس در نظر دارد، باید ببیند تا چه حد به این هدف‌ها دست یافته‌ و تا چه حد توانسته در دل فراگیر ان نفوذ کند و مورد تأیید آنها واقع شود.

آراستگی ظاهر: مدرس مدرس مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش   که در روز، چندین ساعت در برابر فراگیر ان کلاس ظاهر می‌شود، باید از نظر ظاهر کاملا آراسته، پاکیزه و منظم باشد.

ویژگی‌های مدرس بازاریابی و فروش   در مورد پیشرفت تحصیلی فراگیر ان

  در زمینه اثربخشی فعالیت مدرس بازاریابی و فروش  ، پژوهش‌هایی صورت گرفته است که براساس این پژوهش‌ها، ویژگی‌های زیر را فهرست کرده‌اند:

·                استفاده متنوع از مطالب و روش‌های تدریس

·                آموزش همراه با شور و شوق

·                رفتار آموزشی مطابق با وظیفه و کار آموزشی

·                پرهیز از عیب‌جویی و انتقادات تند و خشن

·                استفاده بیشتر از سبک تدریس غیرمستقیم

·                تأکید بیشتر بر محتوای آموزشی.

 

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت یک مدرس مدیریت،بازاریابی، تبلیغات، برند و فروش :

·                رابطه‌اش با فراگیر ان مثبت است.

·                به احساسات فراگیر ان توجه می‌کند.

·                نظم و کنترل کلاس را در اختیار دارد.

·                محیط مطلوبی برای یادگیری پدید می‌آورد.

·                از کار با فراگیر ان لذت می‌برد.

·                فراگیر ان را به فعالیت‌های یادگیری می‌کشاند.

·                خلاق و نوآور است.

·                به آموزش مهارت خواندن تأکید دارد.

·                فراگیر ان را به داشتن تصویر خوبی از خود هدایت می‌کند.

·                به‌طور جدی در فعالیت‌های رشد حرفه‌ای خود شرکت می‌کند.

·                انعطاف‌پذیر است و به موضوع درسی تسلط کافی دارد.

·                ثابت‌قدم است و عادلانه رفتار می‌کند.