سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع دامداری و کشاورزی دوره های آموزشی ویژه شرکت های صنایع دام وطیور همایش بازاریابی و فروش در صنایع دام و طیور و آبزیان مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنعت دام و طیور و آبزیان بازاریابی دامداری   بازاریابی کشاورزی بازاریابی در صنایع دامداری و کشاورزی و صنایع وابسته به دامداری مدرس: مهندس علی خویه www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com   حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی -    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت -    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ... -    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی -    اصول مدیریت بازاریابی -    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار -    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی -    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی ارتقای بینش و نگرش -    مدیریت آمیخته بازاریابی -    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار -    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی -    اصول و تفکر مشتری مداری ارتقای مهارت و تکنیک -    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای سرپرستی کارکنان در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنعت دام و طیور و آبزیان -    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت مدیریت مشتریان در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات) -    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) -    مهارت های ارایه پروموشن در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت بازارگرمی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت بازارسازی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت بازار سنجی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت بازاریابی مویرگی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت های رفتاری -    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) -    مهارت های تحقیقات بازاریابی -    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده -    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنعت دام و طیور و آبزیان -    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنعت دام و طیور و آبزیان -    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان -    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی صنعت دام و طیور و آبزیان -    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت دام و طیور و آبزیان   کارگاه -    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر  www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com www.marketingschool.blogfa.com www.saleschool.blogfa.com khoooyehali@yahoo.com khooyehali@yahoo.com             سرفصل دوره آموزشی کاربردی مدیریت فروش حرفه ای در صنعت دامداری و کشاورزی مدرس: علی خویه www.khooyeh.com   حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی -    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی -    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ... -    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده -    اصول فروشندگی ارتقای بینش -    مدیریت در فروش صنعت دام و طیور و آبزیان -    تفکر خلاق و سیستمی -    مهندسی فکر ارتقای مهارت -    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و...) -    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای -    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت مدیریت زمان در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت های رفتاری در صنعت دام و طیور و آبزیان -    زبان بدن -    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) ارتقای فن و تکنیک های کاربردی -    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن -        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنعت دام و طیور و آبزیان -        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری -        مدیریت اعتراضات مشتریان صنعت دام و طیور و آبزیان -        نکات مهم برای جذب مشتری صنعت دام و طیور و آبزیان -    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM -    10 نقطه کور فروش و ویزیت صنعت دام و طیور و آبزیان -    10 اشتباه فروش  و ویزیت صنعت دام و طیور و آبزیان -    10 تکنیک خلاق جذب مشتریان صنعت دام و طیور و آبزیان -    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها -    تکنیک های فروش تلفنی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    پیگیری و ارزیابی فروش در صنعت دام و طیور و آبزیان -    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنعت دام و طیور و آبزیان -    چاشنی های فروش در صنعت دام و طیور و آبزیان -    فروش خلاق در صنعت دام و طیور و آبزیان کارگاه -    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی          سرفصل دوره آموزشی کاربردی مدیریت برند در صنعت دام و طیور و آبزیانتولید کننده گان و وارد کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان مدیریت برند در صنعت دام و طیور و آبزیان نام و نشان سازی کاربردی مدرس: مهندس علی خویه www.khooyeh.com حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی -    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در صنعت دام و طیور و آبزیان -    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت دام و طیور و آبزیان -    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در صنعت دام و طیور و آبزیان ارتقای بینش و نگرش -    تفکر برند  در صنعت دام و طیور و آبزیان -    تعریف جدید اصول مدیریت برند -    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند -    تفکر خلاق در برند سازی ارتقای مهارت -    مهارتهای برند سازی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت برند داری در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت برند شناسی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند -    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند -    مهندسی ارزش برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت تحقیقات برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت حفظ برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت کنترل برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت هویت سازی برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -     معاینه فنی برند در صنعت دام و طیور و آبزیان -    سبگ های برندسازی در صنعت دام و طیور و آبزیان -    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری کارگاه -    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی               مدرس دوره مهندس علی خویه 09122991608www.khooyeh.com      www.alikhooyeh.blogfa.com   www.gmas.ir در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی مدرس دانشگاه و سخنران مولف و مترجم ۷عنوان کتاب تخصصی مولف و مترجم کتاب پرفروش تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات بازاریابی و .... تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی با 10 سال تجربه اجرایی در زمینه های تخصصی عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما ارایه بیش از ۱۶۰۰۰۰نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی و  . . . . ..... نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh.blogfa.com   سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت دام و طیور و آبزیانتولید کنند گان و وارد کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان اهداف سمینار: بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان  به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار صنعت دام و طیور و آبزیان  بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد. بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای "مدیریت ارتباط با مشتری" می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی صنعت دام و طیور و آبزیان  رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند. در این سمینار ضمن معرفی مفهوم "مدیریت روابط مشتریان" و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های صنعت دام و طیور و آبزیان، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود. سرفصل های سمینار: ۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف) ۲/ چرا باید از سیستم¬های CRM استفاده کرد؟ ۳/ صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان  چه نیازی به مدیریت CRM دارد؟ ۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی خدمات صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان چیست؟ ۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده خدمات صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان خود دارد؟ ۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟ ۳-۴- چگونه می توان خدمات بیشتری به یک مشتری فروخت؟ ۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟ ۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان ۵/ پرسش و پاسخ گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۲۸ - صبح مدت برگزاری: ۴ ساعت چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟ چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟ آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟ شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟    سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی مشتری شناسی، مشتری سازی در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان  تولید کنند گان و وارد کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنعت دام و طیور و آبزیان همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com مدت زمان سمینار: برخی از سرفصل های دوره:   تیپ شناسی مشتریان در صنعت دام و طیور و آبزیانروانشناسی مشتریان در صنعت دام و طیور و آبزیانشیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در صنعت دام و طیور و آبزیانروش های ارتباط بهتر با افراد در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان   و انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها .... .... ... در صنعت دام و طیور و آبزیانان ال پی در ارتباطات خلاق در صنعت دام و طیور و آبزیانتکنیکهای مشتری سازی تلفنی در صنعت دام و طیور و آبزیانمشتری مداری تلفنی در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانروابط عمومی خلاق و موثر در صنعت دام و طیور و آبزیانتکنیک های بهبود روابط عمومی در صنعت دام و طیور و آبزیاندام های روابط عمومی موثر و اثربخش 10 تکنیک ارتباط خلاق در فروش  صنعت دام و طیور و آبزیانزبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang) مهندسی ذهن در صنعت دام و طیور و آبزیانالف)اعصاب‌و شبکه های عصبی ب)زبان و زبانشناسی ج)برنامه‌ریزی نقش اعصاب در تبلیغات ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیاناصل استفاده از قدرت سوال اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت اصل تصویر سازی ذهنی در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانبازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات اصل مدلسازی برای مشتری سازی در صنعت دام و طیور و آبزیانفرایند مدلسازی در صنعت دام و طیور و آبزیاناصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها اصل خطوط زمانی اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران   (در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)  www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com www.marketingschool.blogfa.com www.saleschool.blogfa.com khoooyehali@yahoo.com khooyehali@yahoo.com   دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان خدمات پس از فروش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان  تولید کنند گان و وارد کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها به صورت کاربردی اجرایی هدف از دوره: آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های خدمات پس از فروش اساتید دوره:  علی خویه( مدرس،مولف مشاور و مدرس ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف 5 عنوان کتاب بازاریابی و فروش )    مدت زمان دوره آموزشی: 16 ساعته یا 24 ساعته( با توجه به نیاز سازمان) برنامه زمابندی سمینار 16 ساعته   روز اول روز دوم 9-11 مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش ضرورت ها اهداف وظایف بازاریابی خدمات اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش دام های فروشندگان و کارکنان خدمات 11-13 تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش ابعاد کیفیت خدمات پس از فروش خدمات تعمیرات نگهداری آموزش تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش 14-16 تکنیک های خدمات پس از فروش انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها کارگاه کارگروهی تکنیک های خدمات پس از فروش 16-18 کارگاه کارگروهی انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش برنامه زمانبندی سمینار 24 ساعته   روز اول روز دوم روز سوم 9-11 مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش ضرورت ها اهداف وظایف بازاریابی خدمات فروشنده و نمایندگی حرفه ای ویژگیها، شرایط، وظایف  و خدمات پس از فروش مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و... 11-13 انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش تکنیک های خدمات پس از فروش انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها خدمات تعمیران نگهداری آموزش 14-16 تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش دام های فروشندگان و کارکنان خدمات کنترل هزینه های خدمات 16-18 کارگاه کارگروهی چک لیست بازاریابی خدمات مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت کارگاه کارگروهی خدمات تعمیران نگهداری آموزش    سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها: مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش - ضرورت ها اهداف وظایف بازاریابی خدمات در صنعت دام و طیور و آبزیانچک لیست بازاریابی خدمات و خدمات پس از فروش انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانروانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانتکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای خدمات پس از فروش فروشنده و نمایندگی حرفه ای - ویژگیها، شرایط، وظایف مدیریت  و خدمات پس از فروش سیستم هاتی خدمات پس از فروش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیاننرم افزارهای خدمات پس از فروش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانتکنیک های خدمات پس از فروش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانانواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی خدمات براساس قرارداد مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و... تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت  تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیاننگه‌داری صورت‌جلسه‌ی خدمات ارایه شده به مشتریان دسترسی به کلیه سوابق خدمات ارایه شده به تفکیک جزییات اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش دام های فروشندگان و کارکنان خدمات در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانکنترل هزینه های خدمات کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی خدمات مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیانانواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان   مدرس: مهندس علی خویه  www.khooyeh.com www.marketingschool.blogfa.com   www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com www.marketingschool.blogfa.com www.saleschool.blogfa.com khoooyehali@yahoo.com khooyehali@yahoo.com             کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش مدرس: مهندس علی خویه www.khooyeh.com      www.gmas.ir   سرفصل دوره آموزشی کاربردی سرپرستی اثربخش در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و واردکنندگان و تولید کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان   حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی -    مفهوم مدیریت -    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت -    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش -    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن -    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش -    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار -    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش -    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی ارتقای بینش -    مدیریت تغییر در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و -    مدیریت استرس در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و -    تفکر خلاق و سیستمی در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و -    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و ارتقای مهارت -    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و -    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن -    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن -    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان -    مهارتهای نظارت و کنترل موثر -    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش -    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی -    مهارت ارائه مؤثر مطالب -    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنعت صنعت دام و طیور و آبزیان و -    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات) -    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com www.marketingschool.blogfa.com www.saleschool.blogfa.com khoooyehali@yahoo.com khooyehali@yahoo.com